poslední aktualizace 10. 10. 2016

Pedagogický sbor GMH

 

Odkaz u jména vede k mailové adrese (zpravidla v podobě přijmeni@gymh.cz).

 
jméno vyučuje  kde sídlí telefon  další údaje
Mgr. Jiřina Blažková Čj  kabinet Čj 220 104 431  výchovná poradkyně  
Mgr. Eva Dusová D, ZSV kabinet D 220 104 442  
Kevin M. Eagle  Aj kabinet jazyků 1  220 104 441 lektor Aj
Mgr. Patrik Herdics D kabinet D 220 104 442  
RNDr. Miloslav Jireš M, F kabinet M 220 104 439 třídní profesor 2.A
Ing. Radmila Kapasná Ch kabinet Ch 220 104 436  
PhDr. Zuzana Korcová  Nj kabinet jazyků 1 220 104 441  
Mgr. Svatava Klemová Nj, Čj kabinet D 220 104 442  
Mgr. Martina Kučerová  M, F kabinet M 220 104 439 třídní profesorka 3.A
Mgr. Vendulka Linhartová  Frj kabinet jazyků 2  220 104 434  
Ing. Jana Kuklová IVT kabinet Bi 220 104 440  
Mgr. Edita Machová  Ch, Bi kabinet Bi 220 104 440  
PaedDr. Dušana Maleninská  Vv kabinet Vv 220 104 435  
RNDr. Miroslav Maleninský Bi kancelář ZŘ 220 104 423 zástupce ředitele
Mgr. Hana Neckář Vyšovan  Aj, Šj  kabinet jazyků 2 220 104 434  
PaedDr. Jitka Neumanová  Bi, Tv kabinet Bi 220 104 440 třídní profesorka 1.A
Mgr. Filip Novák Čj, Nj ředitelna 220 104 424 ředitel školy
Mgr. Zdeněk Pospíšil Tv kabinet Tv 220 104 445  
Mgr. Dana Rejlková  Aj kabinet jazyků 1 220 104 441  
Alice Rösnerová Nj kabinet jazyků 1  220 104 441  
Mgr. Jana Rybínová Z, Tv kabinet Tv 220 104 445 třídní profesorka 4.A
Mgr. Ivana Šímová Frj kabinet jazyků 2 220 104 434  
Mgr. Irena Šimková  Čj, Nj kabinet Hv 220 104 444 třídní profesorka 1.B
Mgr. Ondřej Žák Hv kabinet Hv 220 104 444