poslední aktualizace 6. 1. 2022

Dny otevřených dveří

 

Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádáme dva dny dny otevřených dveří:

ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 16:00 do 19:00

Vzhledem k epidemii jsme první termín dne otevřených dveří zrušili.

ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 16:00 do 19:00

Při návštěvě uchazeči a jejich rodiče získají potřebné informační materiály, budou si moci prohlédnout vybavení školy a budou mít možnost se setkat se studenty a pedagogy, kteří zodpoví všechny vaše otázky.

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením návštěvníky žádáme o vstup s respirátorem (nebo v případě žáků ZŠ také rouškou).

Dopravní spojení do gymnázia najdete na stránce věnované kontaktům.

 

Veškeré podstatné informace najdete na stránce "Přijímací řízení".

Místo dne otevřených dveří vám také nabízíme náhradní "prohlídku" v podobě dvou fotogalerií:

  Vybavení Gymnázia Milady Horákové (fotogalerie)
70 fotografií, které vám představí budovy, chodby, učebny, jídelnu, tělocvičny a školní hřiště. Většina fotografií je z ledna 2021, proto jsou chodby a učebny bohužel osiřelé...

  Život na GMH (fotogalerie)
100 fotografií z uplynulých let vám představí školní akce a běžné exkurze, koncerty a jiné kulturní události, sportovní aktivity, výpravy po České republice i do zahraničí a nakonec radosti i strasti spojené s maturitou.

Některé informace ke studiu na GMH najdete také na stránce "Časté otázky", v níž jsme shromáždili nejčastější dotazy, které v průběhu "dní otevřených dveří" od uchazečů a jejich rodičů často dostáváme, a připojili jsme pochopitelně i odpovědi na ně.