poslední aktualizace 1. 6. 2017

Přijímací řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2017/2018

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

31. 5. 2017 byl uzavřen příjem přihlášek do 2. kola přijímacího řízení.

Po úplném uzavření 1. kola a započtení všech navrácených zápisových lístků ředitel školy rozhodl, že ve 2. kole může být přijato celkem 22 uchazečů.

 

  Výsledky 2. kola přijímacího řízení (pdf): výsledky s kódy přijatých a nepřijatých uchazečů

 

Přijatý uchazeč a jeho zákonný zástupce musí přijetí potvrdit odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku (formulář tohoto lístku vydává základní škola nebo Odbor školství a mládeže MHMP) řediteli gymnázia do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o přijetí zveřejněno, tedy do 16. 6. 2017. Spolu s odevzdáním zápisového lístku si může uchazeč ve škole vyzvednout potvrzení o přijetí.

 

Parametry přijímacího řízení

Pro školní rok 2016/2017 otevřeme dvě třídy čtyřletého všeobecného studia
(oboru vzdělání "79-41-K/41 Gymnázium").

Přijímáme tedy 60 uchazečů.

Naše škola se neúčastní pokusného ověřování tzv. jednotných celostátních přijímacích zkoušek.

1. kolo přijímacího řízení (uzavřené 16. 5. 2017)

Pro uchazeče jsme uspořádali dva dny otevřených dveří.

Informace o škole bylo možné získat v naší expozici na výstavě Schola Pragensis, která se konala od 26. do 28. 11. 2015 v Kongresovém centru.

Přihlášky 1. kola byly přijímány do 1. 3. 2017.

Přijímací zkoušky se konaly 12. a 19. 4. 2017 a měly písemnou podobu jednotných testů Cermat.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení byly zveřejněny 28. 4. 2017.

Zápisové lístky byly přijímány do 16. 5. 2017.  Téhož dne ředitel školy rozhodl o podaných odvoláních a vyhlášení 2. kola.