poslední aktualizace 27. 8. 2022

Školní rok 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 a končí v neděli 3. 9. 2023.

Prázdniny

podzimní: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 (v pátek 28. 10. je státní svátek)

vánoční: od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023

pololetní: pátek 3. 2. 2023

jarní: 13. až 19. 3. 2023 (platí pro Prahu 1 až 5)

velikonoční: čtvrtek 6. 4. 2023 (následuje Velký pátek, který je státním svátkem)

letní: od 1. 7. do 3. 9. 2023 (nástup do školy v pondělí 4. 9. 2023)

Mimořádné volno

26. 9. a 27. 9. 2022 (28. 9. je státní svátek)

18. 11. 2022 (17. 11. je státní svátek)

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2023

za 2. pololetí: 30. 6. 2023

Třídní schůzky

Konají se počátkem školního roku (zpravidla září), po konci 1. čtvrtletí (zpravidla druhá polovina listopadu nebo začátek prosince) a po konci 3. čtvrtletí (druhá polovina dubna nebo počátek května).
Některé ze schůzek mohou mít podobu konzultací (nekoná se společná schůzka s rodiči, ti mají možnost hovořit s pedagogy na jejich pracovištích).
Termíny schůzek jsou zveřejňovány prostřednictvím informačního systému Edupage.

Maturitní ples

pondělí 6. 2. 2023 v Lucerně

Přijímací zkoušky do 1. ročníku

uzávěrka přihlášek: do 1. 3.

přijímací zkoušky: celostátní termín vyhlášený MŠMT (zpravidla první polovina dubna)

Maturitní zkoušky

podání přihlášek: do 1. 12.

písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků: duben

didaktické testy společné části: první týden v květnu

ústní zkoušky: zpravidla druhá polovina května