Gymnázium Milady Horákové

 

poslední aktualizace 12. 5. 2023

Informace pro studenty nastupujícího 1. ročníku
ve školním roce 2023/2024

 

Úvodní schůzka rodičů

Úvodní setkání rodičů s vedením a pedagogy Gymnázia Milady Horákové se tradičně koná koná ve druhé polovině června.

Schůzka rodičů studentů budoucích 1. ročníků se v roce 2023 koná
ve čtvrtek 22. 6. 2023 od 18:00
v přízemí naší školy.

Pozvánku ke schůzce se pokusíme také zaslat e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce (ale jak jsme se přesvědčili, některé mailové adresy na přihláškách nejsou funkční).

Během schůzky rodiče nejen obdrží základní informace o studiu, ale také odevzdají či vyplní dotazník, v němž mimo jiné vyjádří svůj zájem o volbu druhého cizího jazyka a volbu mezi hudební a výtvarnou výchovou (na rozdíl od základní školy si studenti gymnázia volí jen jeden z těchto předmětů).

Tento dotazník si prosím stáhněte a vyplněný ho odevzdejte na schůzce. Nebudete-li se moci schůzky zúčastnit, dotazník nám pošlete do 30. 6. buď elektronicky na adresu skola@gymh.cz, nebo v "papírové" podobě poštou. Informace získané prostřednictvím dotazníku jsou pro nás důležité mj. s ohledem na organizaci výuky dalšího cizího jazyka (němčiny, francouzštiny a španělštiny) a výtvarné či hudební výchovy.

  Dotazník pro studenty budoucích 1. ročníků (doc)
Dotazník má podobu formuláře, v němž je možné pomocí myši nebo tabelátoru zvolit příslušné pole a vyplnit ho. Jde-li o zaškrtávací políčko, volbu označíte kliknutím myši.
Před odesláním v elektronické podobě prosím zkontrolujte, že posíláte dotazník s uloženými změnami, tj. vyplněný.

Učebnice pro 1. ročník

Studenti středních škol už nedostávají učebnice ve škole (jako je tomu na ZŠ nebo na nižším stupni víceletého gymnázia), ale sami si je kupují - v prodejnách, v bazarech nebo od studentů z vyšších ročníků. Počátkem každého školního roku škola stanoví, jaké učebnice (a případné další pomůcky) mají mít studenti v jednotlivých předmětech k dispozici. V některých případech (například pro studium jazyků) bývají učebnice stanoveny jednoznačně, v jiných případech mohou být stanoveny alternativní tituly, z nichž si student jeden zvolí.

Seznam požadovaných učebnic studenti obdrží od svých profesorů.

Počátkem září v případě zájmu můžeme uspořádat prodejní burzu, na níž budou moci studenti vyšších ročníků prodat učebnice svým mladším kolegům. Dodáváme, že v posledních letech byl o burzu jen minimální zájem, protože studenti své "obchodní transakce" čím dál více řeší přes sociální sítě.

Nemusíte se obávat, že požadavky na učebnice budou studentům sděleny "ze dne na den". Každý vyučující je dostatečně příčetný a dokáže pochopit, že požadované pomůcky nelze sehnat do druhého dne. V žádném případě se tedy nemusíte obávat, že druhý den výuky budou studenti sankcionováni za to, že jim některá z předepsaných učebnic chybí.
(Na druhou stranu ovšem předpokládáme, že studenti nebudou s nadílkou učebnic čekat až na Mikuláše.)

Zahájení školního roku a úvodní soustředění studentů 1. ročníku

Školní rok studenti zahájí tradičně - první den proběhne "normálně" ve škole tak, jak odjakživa bývalo zvykem. V prvních dnech se studenti seznámí se školou a s jednotlivými profesory.

Teprve pak (někdy v průběhu září) poskytujeme studentům 1. ročníku možnost, aby se navzájem poznali a seznámili se se svým třídním profesorem i v méně formálním prostředí, než jsou školní učebny. Toto "úvodní soustředění" se koná mimo Prahu a trvá zpravidla tři dny. Jeho náplní bývá turistika, sport a cokoliv dalšího, co si studenti nebo jejich třídní profesor vymyslí.

V průběhu tohoto soustředění rozhodně nepořádáme žádné povinné "psychohrátky", "testy osobnosti" či jakýsi násilně organizovaný "teambuliding" a další "moderní" umělé aktivity, které nemusí být každému příjemné. Navíc se domníváme, že jejich přínos není nijak oslňující. O to větší prostor mají studenti pro vlastní nápady. Cílem je "pouze" na pár dní opustit školu, pobýt v přírodě, trochu se pobavit, lépe poznat své spolužáky i svého třídního a nebýt si navzájem cizí. To není málo...