poslední aktualizace 27. 8. 2022

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Informace pro studenty a rodiče publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

28. 6. 2022 jsme se rozloučili se školním rokem koncertem pěveckého sboru GMH na akci Planina Open Air.

Až na vrcholky hor, tedy konkrétně přímo Sněžky, se 23. 6. 2022 vydali studenti 1. ročníku.

Vodácké kurzy na Vltavě smočily studenty 3. ročníku postupně od 15. 6. do 17. 6. a od 21. do 23. 6. 2022.

Jarní Budapešť poznávali studenti 2. a 3. ročníků od 6. 6. do 9. 6. 2022.

Od 3. 6. do 10. 6. 2022 putovali Třeboňskem studenti prvních ročníků na cyklistickém kurzu.

Ústními maturitními zkouškami od 16. 5. do 19. 5. 2022 bylo završeno čtyřleté turné maturantů na GMH. Svá vysvědčení maturanti dostali 26. 5. a o den později vše seriózně zhodnotili na maturitním večírku v restauraci "Na Michelské".

Jarní třídní schůzky proběhly 3. 5. 2022.

Písemné maturitní testy se letos konaly od 2. 5. do 4. 5. 2022.

Symbolické poslední zvonění pro maturanty se rozeznělo nádvořím 29. 4. 2022.

Končetiny nad sítí zasvištěly 26. 4. 2022 při turnaji v nohejbalu.

Přijímací zkoušky do budoucího 1. ročníku proběhly 12. a 13. 4. 2022.

Historicky první písemné maturitní práce z českého jazyka a z cizích jazyků studenti 4. ročníku psali ve dnech 7., 8. a 11. 4. 2022.

Odložený maturitní ples v Národním domě na Vinohradech proběhl v netradičně vlahém jarním večeru 5. 4. 2022. Byl tradičně skvostný, blyštivý, bujarý, dojemný... prostě náš.

Matematický klokan byl vypuštěn do výběhu 18. 3. 2022.

Od 21. 3. do 25. 3. 2022 zažily alpské sjezdovky náš výběrový lyžařský kurz.

Přestože se v únoru 2022 epidemická situace zlepšuje, stav zdaleka není tak idylický, jak by se z médií mohlo zdát. Stále platná opatření nás donutila zrušit původní termín maturitního plesu 24. 2. 2022 a dohodnout s Národním domem na Vinohradech nový termín 5. 4. 2022.

Navzdory všem komplikacím se nám 31. 1. 2022 podařilo úspěšně završit první pololetí.

 

Aktuality:

 

 

 

Nový školní rok 2022/2023

zahájíme ve čtvrtek 1. září v 9:00.

(V dalších dnech vyučování začíná
v obvyklou dobu, tedy od 8:00.)

 

 

Co nového nás od září čeká?

Všechny třídy mají své výchozí útočiště v pavilonu Milada.

Třídními profesory 1. ročníku jsou
Mgr. Eva Dusová (1.A) a
PhDr. Lucie Černá (1.B).

Ostatní třídy se mohou těšit na své stávající třídní profesory.

Rozdělení studentů 1. ročníku do tříd bude zveřejněno na dveřích školy (po telefonu informace poskytovat nemůžeme a na webu seznamy z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme). Obě třídy v září čeká krátké úvodní soustředění kdesi na čerstvém povětří mimo Prahu.

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové