poslední aktualizace 29. 8. 2023

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Informace pro studenty a rodiče publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

Tradiční hudební Planina Open Air na nádvoří nás 28. 6. 2023 připravila na definitivní konec školního roku.

Závěr června patřil tradičním výletům a exkurzím, například výpravě do Brna či do německého Königsteinu, potulkám po Praze a návštěvě dalších pozoruhodných míst.

Vodácký kurz 3. ročníku proplul horním tokem Vltavy od 13. do 15. 6. 2023.

Od 5. do 8. 6. 2023 se skupina studentů vydala na návštěvu Madridu.

Jarní koncert pěveckého sboru mohli návštěvníci vyslechnout večer 24. 5. 2023 v sále Nuselské radnice.

Od 16. do 19. 5. 2023 proběhly ústní maturitní zkoušky.

Maturitní testy se konaly od 2. do 4. 5. 2023.

Se středoškolským rytmem bytí se maturanti rozloučili 28. 4. 2023 posledním zvoněním.

V závěru dubna 2023 se konal florbalový a nohejbalový turnaj.

13. a 14. 4. 2023 konali uchazeči přijímací zkoušky.

Maturitní písemné práce z češtiny a cizích jazyků proběhly od 4. 4. do 11. 4. 2023.

Od 20. 3. do 24. 3. 2023 se studenti 2. ročníku rozloučili se sněhem na výběrovém lyžařském kurzu.

Jubilejní desátý maturitní ples se letos poprvé konal ve Velkém sále pražské Lucerny. Večer 6. 2. 2023 se studenti 4. ročníku za znění více i méně velebných tónů oficiálně metamorfovali do stadia maturantů.

31. 1. 2023 jsme zúčtovali s prvním pololetím.

Od 9. 1. do 20. 1. 2023 proběhly lyžařské kurzy obou tříd prvního ročníku.

Za mrazivého večera 19. 12. 2022 náš pěvecký sbor po dlouhých třech covidových letech opět rozezněl prostory baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru adventním koncertem.

8. 12. 2022 před vyučováním se po odmlce v hlavním vestibulu znovu ozvaly tóny koled a dalších vánočních písní. Ranní adventní zpěvy jsme prožili spolu se žáky ZŠ Na Planině.

V předvečer svátku biskupa z Myry 5. 12. 2022 sám svatý Mikuláš se svou družinou a v unikátně dvojjediném zosobnění vykonal inspekční pouť gymnáziem a neopomněl navštívit ani nejmenší žáčky naší partnerské základní školy.

Listopad 2022 byl věnován především moderním dějinám. 3. 11. se studenti zúčastnili slavnostního otevření zasedací místnosti Fráni Zemínové v Poslanecké sněmovně. V rámci tradičního Týdne novodobých dějin se studenti setkali s pamětnicí holocaustu, o politickém systému po roce 1992 besedovali s politologem Lukášem Jelínkem a při výpravě do Ústí nad Labem se seznámili s historií českého pohraničí a osudy jeho obyvatel.

 

Aktuality:

 

Nový školní rok 2023/2024

zahájíme v pondělí 4. září v 9:00.

(V dalších dnech vyučování začíná
v obvyklou dobu, tedy od 8:00.)

 

 

Co nás čeká?

Všechny třídy mají své výchozí útočiště v pavilonu Milada.

Třídními profesorkami nastupujícího 1. ročníku jsou Mgr. Miroslava Klučinová (1.A) a Mgr. Pavlína Strnadová (1.B).
Ostatní třídy se mohou těšit na své stávající třídní profesory.

Rozdělení studentů 1. ročníku do tříd bude zveřejněno na dveřích školy (po telefonu informace poskytovat nemůžeme a na webu seznamy z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme). Obě třídy v září čeká krátké úvodní soustředění kdesi na čerstvém povětří mimo Prahu.

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové