poslední aktualizace 9. 5. 2023

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

Informace pro studenty a rodiče publikujeme prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

 

Stalo se...

Jubilejní desátý maturitní ples se letos poprvé konal ve Velkém sále pražské Lucerny. Večer 6. 2. 2023 se studenti 4. ročníku za znění více i méně velebných tónů oficiálně metamorfovali do stadia maturantů.

31. 1. 2023 jsme zúčtovali s prvním pololetím.

Od 9. 1. do 20. 1. 2023 proběhly lyžařské kurzy obou tříd prvního ročníku.

Za mrazivého večera 19. 12. 2022 náš pěvecký sbor po dlouhých třech covidových letech opět rozezněl prostory baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru adventním koncertem.

8. 12. 2022 před vyučováním se po odmlce v hlavním vestibulu znovu ozvaly tóny koled a dalších vánočních písní. Ranní adventní zpěvy jsme prožili spolu se žáky ZŠ Na Planině.

V předvečer svátku biskupa z Myry 5. 12. 2022 sám svatý Mikuláš se svou družinou a v unikátně dvojjediném zosobnění vykonal inspekční pouť gymnáziem a neopomněl navštívit ani nejmenší žáčky naší partnerské základní školy.

Listopad 2022 byl věnován především moderním dějinám. 3. 11. se studenti zúčastnili slavnostního otevření zasedací místnosti Fráni Zemínové v Poslanecké sněmovně. V rámci tradičního Týdne novodobých dějin se studenti setkali s pamětnicí holocaustu, o politickém systému po roce 1992 besedovali s politologem Lukášem Jelínkem a při výpravě do Ústí nad Labem se seznámili s historií českého pohraničí a osudy jeho obyvatel.

Říjen 2022 nás přenesl z babího léta do barevného podzimu. Studenti 1. ročníku v Planetáriu pozvedli zrak ke hvězdám, byla zahájena činnost plesového výboru, od 11. do 13. 10. se na výjezdním soustředění pěveckého sboru začal chystat náš adventní koncert, 25. 10. jsme zkontrolovali zatmění Slunce a navštívili jsme pár cizojazyčných filmových představení.

V září 2022 1 ročníky absolvovaly úvodní soustředění. Třída 1.A od 5. do 7. 9. v Teplicích nad Metují a třída 1.B od 7. do 9. 9. v Úštěku. Studenti 3. ročníku brázdili cesty okolo Třeboně na cyklistickém kurzu. 15. 9. úspěšně proběhly podzimní maturitní zkoušky  a 20. 9. se  konaly první letošní třídní schůzky.

1. září 2022 jsme zahájili nový školní rok. Třídními profesorkami 1. ročníku jsou Mgr. Eva Dusová (1.A) a
PhDr. Lucie Černá (1.B).

 

Aktuality:

 

Výsledky přijímací řízení do 1. ročníku

Přijímací zkoušky se konaly
ve dnech 13. a 14. 4. 2023.

Po vyhodnocení zveřejňujeme výsledky:

  Výsledky přijímacího řízení (pdf) 

Uchazeči jsou seřazeni
podle přidělených kódů.

Vzhledem k počtu odevzdaných zápisových lístků a počtu odvolání
nepočítáme s pořádáním druhého kola
ani jiného způsobu přijímání uchazečů, kteří se neúčastnili prvního kola.

Další informace o přijímacím řízení zveřejňujeme na samostatné stránce.

 

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové