poslední aktualizace 15. 6. 2016

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

Od 2. do 5. 5. 2016 proběhly písemné maturitní zkoušky. Od 16. do 19. 5. 2016 se konaly ústní maturity. 25. 5. bylo vydáno maturitní vysvědčení.

29. 4. 2016 zaznělo maturantům teskné poslední zvonění.

Tradiční velikonoční koncert se konal 7. 4. 2016 v sále farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích.

Lyžařský kurz 1. ročníku letos hostila od 14. do 20. 2. 2016 chata Dimrovka v Peci Pod Sněžkou.

Tradiční maturitní ples spojený se slavnostní imatrikulací studentů 1. ročníku se konal 11. 2. 2016 v kulturním domě "Domovina" v Praze 7 Na Maninách.

Odpoledne 3. 2. 2016 proběhl školní futsalový turnaj.

3. 3. 2016 nás navštívili pedagogové a doktorandi z Lesnické fakulty ČZU, aby studenty 3. ročníku seznámili nejen se studiem na jedné z našich prestižních vysokých škol, ale také se svými výzkumy, které dokazují, že česká věda má v mnoha oborech špičkovou světovou úroveň.

První pololetí jsem završili 28. 1. 2016 vydáním výpisů z vysvědčení.

14. 1. 2016 jsme uspořádali druhý Den otevřených dveří pro uchazeče o studium v příštím školním roce.

Studenti 1. ročníku a účastníci semináře z dějin umění absolvovali 12. 1. 2016 exkurzi do Židovského muzea.

 

Aktuality:

 

Srdečně vás zveme na náš tradiční program

který si budete moci poslechnout a zhlédnout v úterý 28. 6. 2016 od 18:00 na nádvoří školy (nejprve vystoupení pěveckých  sborů a od 19:00 koncert školní kapely).

Programu od 16:30 předchází festival
Planina Open Air
partnerské ZŠ Na Planině.

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i skultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové