poslední aktualizace 5. 1. 2020

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

19. 12. 2019 zazněl v chrámu sv. Ludmily na Náměstí míru adventní koncert našeho pěveckého sboru. Vánoční skladby vyvrcholily částí Rybovy České mše vánoční. Úžasné!

V předvečer svého svátku postihl školu Mikuláš. Se svou suitou 5. 12. 2019 sečetl naše neplechy i plechy a nezapomněl ani na nejmenší žáčky ZŠ Na Planině. Jakkoliv bytosti z jiných sfér, některé se téměř podobaly letošním maturantům.

První předzvěstí Vánoc bývají ranní adventní zpěvy. Ty letošní rozezněly vestibul 5. 12. 2019.

V listopadu 2019 probíhají na zateplované fasádě závěrečné práce včetně barevného řešení omítky.

Od 28. do 30. 11. 2019 jsme se v Kongresovém centru představili na tradiční výstavě pražských středních škol Schola Pragensis.

10. výročí našeho gymnázia jsme oslavili 13. 11. 2019 koncertem v historickém sále Nuselské radnice.

Září je tradiční čas pro úvodní soustředění 1. ročníků. Například studenti 1.A se od 25. do 27. 9. 2019 soustředili ve stínu skal Českého Švýcarska.

Nový školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019. Třídními profesory 1. ročníku jsou RNDr. Miloslav Jireš (1.A) a Mgr. Pavlína Hrdličková (1.B).

Ve žhnoucí výhni červnového odpoledne 26. 6. 2019 jsme se rozžehnali se školním rokem tradiční akcí Planina Open Air.

Studenti 1.A se vydali od 23. do 25. 6. 2019 na výlet ke břehům lipenské přehrady.

Vodácký kurz 3. ročníku se plavil od 19. do 22. 6. 2019. Cyklistický kurz studentů 2. ročníku od 14. 6. 2019 hostilo tradičně přívětivé Třeboňsko.

Počátkem května písemné a od 20. do 24. 5. 2019 i ústní maturitní zkoušky prohřály jinak chladivou atmosféru letošního jara.

 

Aktuality:

 

 

Srdečně Vás zveme na náš letošní MATURITNÍ PLES

který se koná 13. 2. 2020 od 19:00
v Radiopaláci na Vinohradech.

Vstupenky budou od ledna k dostání u studentů 4. ročníku nebo v kanceláři školy.

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové