poslední aktualizace 23. 10. 2019

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

Stalo se...

V říjnu a listopadu probíhají na některých částech zateplované fasády závěrečné práce. V dokumentu pdf se můžete podívat, jak bude vypadat barevné řešení omítky.

Nový školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019. Uprostřed stavebního ruchu byla uvolněna každoroční stavidla vzdělání a moudrosti. Doufejme, že tok půjde správným směrem.
Třídními profesory 1. ročníku jsou RNDr. Miloslav Jireš (1.A) a Mgr. Pavlína Hrdličková (1.B).

Ve žhnoucí výhni červnového odpoledne 26. 6. 2019 jsme se rozžehnali se školním rokem tradiční akcí Planina Open Air. Letos bez kapely, zato s horečkou středeční noci. 37,6 °C.

Postupný skon školní roku doprovázely juchavé výlety, laškování se zvířátky v ZOO, zadumání nad chraplavým šepotem historické Prahy, tázavé pohledy vycpanin Národního muzea, svižné allegro zahrané strunkami kmitajících nohou při sportovním dnu a další neklamné symptomy červnového tlení.

zažila tradiční invazi našich sladkovodních vlků. Vodácký kurz 3. ročníku se pohupoval na vlnách od 19. do 22. 6. 2019.

Pročpak by nás hledali, máme přece pedály. Cyklistický kurz studentů 2. ročníku od 14. 6. 2019 hostilo tradičně přívětivé Třeboňsko.

Studený máj - maturitu daj! Počátkem května písemné a od 20. do 24. 5. 2019 i ústní maturitní zkoušky prohřály, místy i nažhavily jinak chladivou atmosféru letošního jara.

Je poslední dubnový den. Kdesi v oblacích se k reji chystají čarodějnice, našim maturantům naposledy zvoní. Nikoliv uších...

12. a 15. 4. 2019 proběhly přijímací zkoušky.

Země se poprvé otřásla: 10. a 11. 4. 2019 se odkudsi z hloubi vynořily maturitní písemné práce z češtiny a angličtiny.

29. 3. 2019 se konaly první hodiny z tradičního cyklu "Moderní chemie".

20. 3. 2019 se studenti setkali s režisérem Janem Gebertem a diskutovali s ním o jeho filmu Až přijde válka.

Od 4. do 9. 3. 2019 se studenti 1. ročníku stali démony krkonošských sjezdovek a fantomy bílých stop na lyžařském kurzu.

Pražské Vinohrady, Radiopalác, večer 28. 2. 2019. Oslnivé róby, švihácké obleky, navoskované lakýrky. Záře, záblesky, mžitky. Šumění saténu, cinkot mincí, tóny valčíku. Sláva, hrdost, dojetí. Náš tradiční maturitní ples.

 

Aktuality:

 

Zveme všechny současné i bývalé zaměstnance školy, studenty, absolventy, rodinné příslušníky a přátele našeho gymnázia na

slavnostní večer
k 10. výročí otevření
Gymnázia Milady Horákové

který se bude konat
ve středu 13. listopadu 2019 od 17:30 h
ve Velkém sále historické Nuselské radnice.
V programu vystoupí i pěvecký sbor GMH a zástupci partnerského
Klubu dr. Milady Horákové.

V areál školy probíhají intenzivní stavební práce (zateplení fasády, výměna oken na chodbě). Prosíme o zvýšenou opatrnost.

 

Od 28. do 30. 11. 2019 se v Kongresovém centru představíme na tradiční výstavě pražských středních škol

Najdete nás ve 3. patře u stánku č. 314.

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové