poslední aktualizace 25. 6. 2019

Gymnázium Milady Horákové
v Praze 4, Na Planině 1393

 

 

Open Air:
připravte se na extrémní horko!

Vzhledem k očekávaným velmi vysokým teplotám v době konání akce "Planina Open Air" doporučujeme všem návštěvníkům, aby si s sebou přinesli dostatek vody na pití a jakoukoliv ochranu proti slunečnímu žáru a horku (čepici, slunečník, mokrý ručník...).

Na místě vám poskytneme pitnou vodu ve várnicích a dvě hadice s rozprašovací tryskou na osvěžení.

 

Stalo se...

Studený máj - maturitu daj! Počátkem května písemné a od 20. do 24. 5. 2019 i ústní maturitní zkoušky prohřály, místy i nažhavily jinak chladivou atmosféru letošního jara.

Je poslední dubnový den. Kdesi v oblacích se k reji chystají čarodějnice, našim maturantům naposledy zvoní. Nikoliv uších...

12. a 15. 4. 2019 proběhly přijímací zkoušky.

Země se poprvé otřásla: 10. a 11. 4. 2019 se odkudsi z hloubi vynořily maturitní písemné práce z češtiny a angličtiny.

29. 3. 2019 se konaly první hodiny z tradičního cyklu "Moderní chemie".

20. 3. 2019 se studenti setkali s režisérem Janem Gebertem a diskutovali s ním o jeho filmu Až přijde válka.

Od 4. do 9. 3. 2019 se studenti 1. ročníku stali démony krkonošských sjezdovek a fantomy bílých stop na lyžařském kurzu.

1. 3. 2019 byl ukončen příjem přihlášek do 1. kola přijímacího řízení.

Pražské Vinohrady, Radiopalác, večer 28. 2. 2019. Oslnivé róby, švihácké obleky, navoskované lakýrky. Záře, záblesky, mžitky. Šumění saténu, cinkot mincí, tóny valčíku. Sláva, hrdost, dojetí. Náš tradiční maturitní ples.

31. 1. 2019 úlevně vydechlo první pololetí. My s ním.

Velkolepý, dojemný, burácivý, komorní, třpytivý, decentní... prostě úžasný. Takový byl náš benefiční koncert 20. 12. 2018 v chrámu sv. Ludmily na Vinohradech. Účinkoval náš pěvecký sbor a ženský vokální soubor Dulcia Carmina.

Aktuality:

 

Srdečně vás zveme na tradiční závěr

ve středu 26. 6. 2016 odpoledne

16:00 - program tříd partnerské ZŠ

17:30 - koncert pěveckého sboru Planina

18:00 - koncert pěveckého sboru GMH(předpokládaný konec v 18:30)

 

 

 

Schůzka rodičů přijatých studentů

se koná v pondělí 24. 6. 2019 v 18:00
(viz informace pro přijaté uchazeče)

 

 

 

Aplikace Edupage GMH se nachází na adrese:

planina.edupage.org

Edupage - podrobnější informace

 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy

Milí návštěvníci,

vítejte na webových stránkách nového pražského Gymnázia Milady Horákové. Jeho první studenti v historii zahájili své studium v září 2009.

Není náhodou, že gymnázium nese jméno jedné z nejstatečnějších žen naší historie, dr. Milady Horákové. Tato osobnost je jasným důkazem toho, že v našich dějinách najdeme i lidi s pevným charakterem, kteří se nedali zlomit ani v nejvypjatějších životních situacích, jež jim připravili ti, kdož naopak charakter postrádali, zato však v určité době disponovali neomezenou mocí.

Milada Horáková přinesla svou statečností, projevovanou i v nejtěžších chvílích svého života, lidem v naší zemi naději, že pravda, čest a morálka nemusí vždy podlehnout v boji s ozbrojenou lží, bezpáteřností a násilím. Dovedla respektovat odlišné názory, ale dokázala i kultivovaně a vytrvale hájit své postoje. Svoboda člověka, demokratické zásady či vztah k rodné zemi pro ni nebyly pouze bezobsažnými shluky slov. Připomínat si její život a činy proto rozhodně není anachronickým pokusem oživovat něco, co by mělo bez povšimnutí odpočívat pod nánosem historického prachu, nýbrž záležitostí užitečnou a aktuální i pro dnešní dobu.

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové